Hızlı Prototipleme (MFGE405) Ders Detayları

Ders Adı: Hızlı Prototipleme
Kod: MFGE405
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Katılımcılar hızlı prototiplemenin ve uygun CAD modellerı, güncel hızlı prototipleme ve fabrikasyon teknolojileri, temelinde varolan materiyal bilimi, ikinici uygulamanın faydaları, ve bu teknolojilerin toplum üzerindeki etkisiyle ile birlikte otomasyonlu fabrikasyonun temellerini işleyecekler. Hızlı prototipleme süreci, gerçek bir parçanın pratikte tasarlanması ve fabrikasyonuyla gösterilecektir.
İçerik: Hızlı prototipleme ve otomasyonlu fabrikasyon teknolojilerine giriş, enjeksiyonlu birleştirme, hızlı prototipleme teknolojileri, temelde yatan malzeme bilimi, otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek, ikinci uygulama süreci.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5