İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi (MFGE310) Ders Detayları

Ders Adı: İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi
Kod: MFGE310
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 210, MATH 280
Amaç: Bu ders öğrenciye katı cisimler mekaniği ve ısı tranferi doğrusal problemlerinin çözümünde bir araç olarak sonlu elemanlar yönteminin temellerini kavratmayı amaçlamaktadır
İçerik: Direkt yaklaşım, düzlem genleme, düzlem gerilme ve eksenel simetrik problemler, virtüel iş prensibine dayalı iki boyutlu formülasyon, ısı iletimi problemlerinde sonlu elemanlar yöntemi.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5