Talaşlı İmalat (MFGE307) Ders Detayları

Ders Adı: Talaşlı İmalat
Kod: MFGE307
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 210
Amaç: Bu derste, öğrencinin talaşlı işlemler teorisini öğrenmesi ve uygulayabilir hale gelmesi; kesici takımlar, kesme sıvıları ve işlem koşulları, bunların talaşlı işlemlerin performansını nasıl etkilediği konularında yeterli bilgi sahibi olması; talaşlı işlemlerin seçilen kriterler için en iyilenmesini yapabilir hale gelmesi, bilgisayar destekli imalat konusunda temel bilgileri alması amaçlanmaktadır.
İçerik: Takım tezgahları ve talaşlı işlemler, talaş kaldırma mekaniği, kesme sıcaklığı, kesici takımlar: malzeme ve geometri, takım aşınması ve takım ömrü, kesme sıvıları, talaş kaldırma ekonomisi, bilgisayar destekli imalata giriş.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5