Döküm ve Toz Metalurjisi (MFGE316) Ders Detayları

Ders Adı: Döküm ve Toz Metalurjisi
Kod: MFGE316
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, döküm teknolojileri ve toz metalurjisi’nin temelleri konusunda öğrenciyi donanımlı kılmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Dökümün temelleri, saf metallerin katılaşması, alaşımların katılaşması, besleyici ve yolluk tasarımı, besleme mesafesi hesapları, Bernoulli denklemleri ve havşa ve dikey yolluk tasarımı, kalıp malzemeleri, döküm sorunları ve hataları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6