İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE312) Ders Detayları

Ders Adı: İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon
Kod: MFGE312
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrencilere deney tasarımı, ölçüm cihaz ve gereçleri konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. İlave olarak, veri analiz tipleri, verilerin istatiksel yorumu anlatılacaktır.
İçerik: Temel kavramlar, ölçüm sistemleri, deneysel verilerin analizi, ölçümde belirsizlik, temel ölçüm cihazlarının çalışma prensipleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5