Bitirme Projesi I SunumlarıHBM Firması Tarafından Verilen Strain Gage Eğitimi Magmasoft EğitimiElimko Teknik GezisiOrtadoğu Rulman Sanayi, Teknik GezimizKarton Bisiklet Projemiz Hayata GeçiyorOpen Faculty Positions for Spring and Fall 2017
Golge

Misyon

İmalat(Üretim) Mühendisliği Bölümü'nin temel amacı, günümüz teknolojisini ve mühendislik yaratıcılığını kaynakları, zamanı, parayı ve iş gücünü, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak birleştirebilen İmalat Mühendisler hazırlamak için kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamaktır.

Vizyon

İmalat Mühendisliği Bölümünün vizyonu, bünyesindeki güçlü eğitim ve araştırma kadrosu, laboratuvarlarıve araştırma merkezi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir İmalat Mühendisliği Bölümü yaratmaktır.

Egitim Amaçları

Eğitim programının amacı, öğrencilerin doğrudan sanayi işlerine adım atmaları veya lisanüstü eğitime devam etmeleri için gerekli olan ‘yaparak öğrenme’ odaklı bilgi seviyesini sağlamak;